O Nas:

Czym jest Samorząd Studentów?

Najkrótsza odpowiedź na pytanie, "czym jest Samorząd Studentów", brzmi: są to wszyscy studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Po to, żeby głos naszej społeczności był silny, słyszalny, żeby mógł wpływać na sprawy Uczelni i poszczególnych wydziałów, wybieramy swoich przedstawicieli. To oni działając w oficjalnych strukturach reprezentują nas, dbają o nasze sprawy.Samorząd Studentów może być przygodą, wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia ani praktyki. Swój formalny byt rozpoczął on wraz z transformacją ustrojową, w chwili wejścia w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym w 1990 r.. Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu Uczelni i oprócz wielu innych zadań o zasięgu ogólnouniwersyteckim zajmuje się współpracą i wspomaganiem samorządów jednostkowych oraz podziałem funduszy przeznaczonych na działalność Samorządu Studenckiego na całej Uczelni.