Informacje o składzie Samorządu:

W skład Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego wchodzi po dwóch Delegatów z Wydziałowych Rad Samorządów Studenckich oraz Senatorowie studenccy z tych wydziałów. Również Filia w Tomaszowie ma sowich reprezentantów:dwóch Delegatów i Senatora. Łącznie w strukturze samorządu jest 41 osób.Wydziały Ekonomiczno-Socjologiczny i Wydział Prawa i Administracji ze względu na dużą ilość studentów mają dwóch przedstawicieli w Senacie Uniwersytetu Łódzkiego.

Skład Samorządu: