Wydziałowe Rady Samorządów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: (http://eksoc.uni.lodz.pl/portal/)

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: (http://www.biol.uni.lodz.pl/)

Wydział Chemii: (http://www.chemia.uni.lodz.pl/)

Wydział Filologiczny: (http://www.filolog.uni.lodz.pl)

Wydział Filozoficzno-Historyczny: (http://www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: (http://www.wfis.uni.lodz.pl/main/)

Wydział Matematyki i Informatyki: (http://www.wrsswm.uni.lodz.pl/news/)

Wydział Nauk Geograficznych: (http://www.geo.uni.lodz.pl/)

Wydział Nauk o Wychowaniu: ( http://wnow.uni.lodz.pl/)

Wydział Prawa i Administracji: (http://wpia.uni.lodz.pl/samorzad/)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: (http://www.student-wsmip.uni.lodz.pl/)

Wydział Zarządzania: (http://wz.uni.lodz.pl/)

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim: (http://filia.uni.lodz.pl/)